> MIJN SHOWTUIN GAAT VANAF 16 AUGUSTUS IN ZIJN GEHEEL VERHUIZEN EN WORDT EEN STUK GROTER <
VANAF MEI 2022 BENT U WELKOM OP ONS NIEUWE ADRES: POLDERDIJK 61, HERWEN

Privacy Statement

PRIVACY

STATEMENT

Privacyverklaring Jelle Grintjes Tuinontwerp

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN

VERWERKT

Jelle Grintjes Tuinontwerp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jelle Grintjes en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jelle Grintjes verstrekt.

Jelle Grintjes Tuinontwerp kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Uw voor- en achternaam
* Uw adresgegevens
* Uw telefoonnummer
* Uw e-mailadres
* Uw IP-adres

WAAROM JELLE GRINTJES TUINONTWERP GEGEVENS NODIG HEEFT

Jelle Grintjes Tuinontwerp verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Jelle Grintjes Tuinontwerp uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG JELLE GRINTJES TUINONTWERP GEGEVENS BEWAART

Jelle Grintjes Tuinontwerp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Jelle Grintjes Tuinontwerp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting